Povratak

Share
Cover
Scott Bader d.o.o.
Radnička cesta 173i, 10000 Zagreb

Scott Bader je jedan od vodećih proizvođača u kemijskoj industriji u regiji, član grupacije Scott Bader sa sjedištem u Velikoj Britaniji. Internacionalna kompanija osnovana 1921. godine u Velikoj Britaniji, Northamptonshire, WOLLASTON UK. Scott Bader razvija svoje poslovanje na globalnoj razini te 1960. godine otvara tvornicu u Hrvatskoj. Danas društvo posluje diljem svijeta: UK, Francuska, Irska, Njemačka, Južna Afrika, Švedska, Hrvatska, Češka, Japan i Canada. Kompanija broji 6 tvornica i 15 logističko distributivnih centara te zapošljava u ovom trenutku 700 zaposlenih. Kompanija se bavi proizvodnjom sirovina koje imaju široku primjenu u kemijskom industriji, najznačajnije grupe proizvoda su smole, maziva, adhezivi, polimeri,… U rujnu 2020. godine donesena je odluka o osnivanju europskog financijskog centra sa sjedištem u Zagrebu. Cilj osnivanja europskog financijskog centra je centralizirati upravljanje financijama Društva na području poslovanja Europe. Centralizacijom poslovanja želi se unaprijediti nadzor nad troškovima grupe te iskoristiti sve dostupne resurse unutar Europe za optimalizaciju troškova.
TELEFON
01 210 5630