Znanstveno edukacijski centar Višnjan
Istarska 5, 52463 Višnjan

Edukacija djece i mladih te znanstveno istraživački rad u STEM području.
E-MAIL
info@astro.hr
TELEFON
0914491788


Natječaji organizacije
Otvoreni natječaji organizacije
Znanstveno edukacijski centar Višnjan
Znanstveno edukacijski centar Višnjan
Edukator
Pula | 5500 kn | Prijave do: 20.01.2022.
Edukator
Edukator/ica zadužen/a je osmišljavanje, provedbu i organizaciju radionica i edukacijskih projekata u sklopu jednodnevnih i višednevnih znanstvenih kampova za djecu i mlade.