Back

Share
Cover
ASEE Hrvatska
Ul. grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

ASEE (Asseco South Eastern Europe) Grupa jedna je od najvećih informatičkih kompanija u području razvoja i implementacije vlastitih softverskih rješenja i usluga u regiji jugoistočne Europe i Turske. Kompanija nudi informacijsko-komunikacijska rješenja za vertikale različitih industrija uključujući financijski sektor, sektor plaćanja, javnu upravu i telekome. ASEE je na tržištu već 16 godina, zapošljava preko 3.800 ljudi i sastoji se od 24 zemlje, a jedna od njih je Asseco SEE Hrvatska. U Hrvatskoj je zaposleno 320 djelatnika, od čega je 60 studenata.
TELEFON
01 3030 000Slika
Slika
Slika
Slika