Back

Share
Cover
Feels Good Capital
Ilica 1a, 10000 Zagreb

Ulaganje s učinkom uzbudljiva je i brzo rastuća industrija pokrenuta investitorima koji uz financijski povrat očekuju pozitivan utjecaj na društvo i okoliš. Procjenjuje se da je za ostvarivanje 17 globalnih ciljeva UN-a za održivi razvoj potrebno angažirati $30 bilijuna.

Feelsgood investicijski fond za ulaganja s društvenim učinkom osnovan je za ulaganja u hrvatske i slovenske tvrtke koje imaju klasične private equity/venture capital ciljeve ostvarenja financijske dobiti uz komercijalne modele poslovanja, s jakim upravljačkim timom i potencijalom skalabilnosti, te dodatno žele i mogu postići mjerljiv društveni učinak.

Feelsgood traži i podržava tvrtke koje pronalaze načine zadovoljavanje jednog ili više globalnih ciljeva UN-a za održivi razvoj, a mjerljivi učinak je svjesna strategija održivosti unutar njihovog poslovnog modela.

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga FEELSGOOD CAPITAL PARTNERS društvu s ograničenom odgovornošću za upravljenje alternativnim investicijskim fondovima, izdano je 1. kolovoza 2019. godine odobrenje za rad srednjeg UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima – upravljanje AIF-om.

Društvo upravlja FEELSGOOD investicijskim fondom za ulaganja s društvenim učinkom, za čije je osnivanje dobilo odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga rješenjem od 10. lipnja 2020.
TELEFON
N/A