Back

Share
Cover
JAVNA USTANOVA "NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA"
ZNANSTVENO STRUČNI CENTAR DR. IVO PEVALEK, JOSIPA JOVIĆA 19, 53231 PLITVIČKA JEZERA

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera upravlja Nacionalnim parkom te područjima ekološke mreže Natura 2000 i drugim zaštićenim područjima na prostoru Nacionalnog parka.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring). Osim navedenog, Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera obavlja i druge djelatnosti utvrđene Statutom, kao što su: prihvat, informiranje, vođenje i prijevoz posjetitelja vlastitim prijevoznim sredstvima, ugostiteljsko-turističke djelatnosti, trgovina na veliko i malo u okviru svoje djelatnosti, poticanje izrade proizvoda autohtone kulture (etnološko blago), poticanje razvoja tradicionalne ugostiteljske ponude (seoski turizam), upravljanje zgradama, djelatnost promidžbe (reklame i oglašavanje) i istraživanje tržišta, djelatnost profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i dr.
TELEFON
053751643