Back

Share
Cover
ZICER - Zagrebački inovacijski centar d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb

Temeljna aktivnost Centra je pružanje podrške poduzetnicima kao i onima koji to uskoro žele postati. 😄
TELEFON
013667101

Nedavne objave
Postovi organizacije na DINGu
CASSINI Hackaton