Back

Share
Cover
Sveučilišna tiskara d.o.o.
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

Sveučilišna tiskara d.o.o. nudi uslugu tiska časopisa, knjiga, kataloga, plakata, letaka, rokovnika, kalendara, memoranduma i ostalih tiskarskih proizvoda popraćenog cjelokupnim dizajnerskim rješenjima, grafičkom pripremom za tisak i doradom.
TELEFON
+385 (01) 45 64 430