Back

Share
Cover
Fanon d.o.o.
Vladimira Nazora 126 , 42206 Petrijanec

Tvrtka Fanon d.o.o. obiteljska je tvrtka, a u 100% hrvatskom vlasništvu. Tvrtka je osnovana zbog uviđanja potrebe tržišta za hranom za životinje, ali i zbog želje za uvođenjem novih koncepata na farme koji su nastali kao plod osluškivanja i rada na farmama. Zapošljava 120 ljudi te posluje na nekoliko lokacija.
TELEFON
099 7110729