Back

Share
Cover
Samoborka d.d.
Zagrebačka, 32/a, 10430 Samobor

Hrvatska tvrtka Samoborka d.d. osnovana je 1906.godine. Specijalizirana je za proizvodnju žbuka, fasada, mortova, ljepila, betonskih proizvoda kao i proizvoda za hidroizolaciju i sanaciju. Misija tvrtke je
prepoznavanje i zadovoljavanje potreba potrošača i tržišta u proizvodnji žbuka, fasada, mortova, ljepila, betonskih proizvoda kao i proizvoda za hidroizolaciju i sanaciju te stalni razvoj proizvoda radi zadovoljenja potreba kupaca i tržišta.
TELEFON
++ 385 1/ 3322 888