Back

Share
Cover
Dom Lijepa Flora
Klanci 18, 21 000 Stobreč

Objekt je izgrađen isključivo sa svrhom pružanja usluga osobama treće životne dobi kao i osobama kojima je potrebna tuđa njega i pomoć (invalidima, ljudima koji boluju od raznih bolesti).

Cijeli objekt je osmišljen i koncipiran na temeljima najnovijih gerentoroških i gerijatrijskih spoznaja koje u sebi sadrže kompletan fizički, psihološki i socijalni tretman. Ustanova je namijenjena pokretnim i samostalnim korisnicima kao i nepokretnim korisnicima.
TELEFON
099 2142171