Back

Share
Cover
Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom „Mali princ“
Savska ul. 33a, 10310 Ivanić Grad

Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom "MALI PRINC" (u daljnjem tekstu Udruga) osnovana je 24.02.2007. godine sa svrhom zaštite i promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, sportskih, rekreacijskih i dr. prava i interesa, te sudjelovanja u razvoju lokalne zajednice i kreiranju politike za osobe s invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Svojim osnutkom Udruga je započela rad u lokalnoj zajednici na rješavanju mnogobrojne problematike roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.
TELEFON
091 2829 029