Back

Share
Cover
Logotherapia
Derenčinova 27, 10000 Zagreb

Privatna logopedska ordinacija u kojoj se vrši savjetovanje roditelja, te logopedska dijagnostika i terapija djece, adolescenata i odraslih s poteškoćama glasa, te jezično-govorne komunikacije.
TELEFON
01 4618 600