Back

Share
Cover
Laka spika d.o.o.
Sveti Duh 36, 10000 Zagreb

🇬🇧Helen Doron škola engleskog jezika za djecu osnovana je s ciljem da pruži djeci svake dobi najbolje moguće uvjete za prirodno usvajanje engleskog jezika.

Helen Doron metoda zasniva se na stvaranju pozitivnog i zabavnog okruženja u kojem djeca jednostavno, brzo i lako usvajaju engleski jezik po istim principima po kojima su usvajali i svoj materinski jezik - bez naglaska na gramatička pravila. Upravo takav pristup omogućava rad s djecom već od 3 mjeseca pa do 19 godina starosti.💙
TELEFON
091 2514 430