Back

Share
Cover
Infokarta d.o.o.
Visoka 59, 21000 Split

Internetski GIS sustav koji se koristi za pretraživanje, pregled, mjerenje udaljenosti i površina svih vrsta i analizu kvantitete i kvalitete prostornih informacija koje se mogu prikazati na kartama.
TELEFON
385 21 345 285