Povratak

Share
Cover
Vision Compliance
Ul. Republike Austrije 23, 10000 Zagreb

Vision Compliance je konzultantska tvrtka pruža pomoć poduzetnicima sa regulatornim i compliance izazovima s kojima se susreću u svom poslovanju na tržištima EU i Kine. Osiguravamo da je poslovanje u potpunosti usklađeno sa zahtjevima tržišta, pravilima poslovanja, zahtjevima regulatora, pravilima nadzornih tijela,
uvjetima certificiranja.
TELEFON
0997596690