Povratak

Share
Cover
RBA
Magazinska 69, 10000 Zagreb

Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) u Hrvatskoj posluje od 1994. RBA klijentima nudi cjeloviti asortiman bankarskih i drugih financijskih usluga putem članica Raiffeisen grupe u Hrvatskoj koju uz Banku čine Raiffeisen stambena štedionica, Raiffeisen Leasing, Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo, Raiffeisen Invest te Raiffeisen Consulting.
E-MAIL
career@rba.hr
TELEFON
014566466