Povratak

Share
Cover
PER-ing doo
10 TROKUT, 12, 10020 ZAGREB

Klimatizacija, grijanje, vodoinstalacije,održavanje poslovnih i privatnih objekata
TELEFON
0997576658


Natječaji organizacije
Otvoreni natječaji organizacije
PER-ing doo
PER-ing doo
Praksa
Pomoćnik-radnik
Share
Zagreb | Prijave do: 22.08.2022.
Pomoćnik-radnik
Povremeni rad kod Održavanja objekata(čišćenje, hortikultura itd. ) Povremeni rad kod Montaža klima uređaja i ostalih instalacija npr vodoinstalacije grijanje. Ostali radovi