Povratak

Share
Cover
Promocija plus d.o.o.
Kruge 48, 10000 Zagreb

PROMOCIJA PLUS d.o.o. djeluje na hrvatskom tržištu kao agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja od 1997. godine. Pokrivamo i ostatak regije (Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Kosovo), zahvaljujući suradnji s partnerskim istraživačkim agencijama. Sve faze istraživačkog procesa provode se u skladu s odredbama Međunarodnog kodeksa za provedbu tržišnih i društvenih istraživanja definiranog od strane ESOMAR-a, svjetskog udruženja za istraživanje tržišta i javnog mnijenja i Međunarodne trgovačke komore (ICC). Članovi smo ESOMAR-a na korporativnoj razini. Također smo dio Udruženja za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja pri HGK te potpisnici njihovog Kodeksa o zaštiti osobnih podataka. Svakom novom istraživačkom projektu pristupamo individualno.
TELEFON
016310403