Back

9 sportova, preko 800 natjecatelja = HT olimpijada

Share

Hrvatski Telekom d.d.


Ne družimo se samo u uredu 🏢 ! Pogledaj 👁️‍🗨️ kako nam je bilo na ovogodišnjoj olimpijadi 🥇 u Poreču i pridruži nam se na sljedećoj 😉


Ekonomika poduzetništva
Ekonomska matematika i statistika
Socijalna psihologija
Socijalna politika
Psihologija rada
Ekonomika