Back

Kako biti uspješan u svom poslu?

Share

Hrvatski Telekom d.d.


Ne postoji tajna formula koja garantira uspjeh, ali zato su tu super savjeti koji nam svima mogu pomoći da budemo što bolji u zadacima koje obavljamo. Koji ti je omiljeni? 😃👇


Matematička analiza
Matematička logika i računarstvo
Primijenjena matematika i matematičko modeliranje
Fizika elementarnih čestica i polja
Telekomunikacije i informatika
Programsko inženjerstvo
Ekologija i zaštita okoliša
Ekonomika
Ekonomika poduzetništva
Ekonomska matematika i statistika
Komunikologija