Back

Magenta People - upoznajte Romanu!

Share

Hrvatski Telekom d.d.


👩‍💻 Upoznajte Romanu, Product Ownera u CIAM timu. Uz fokus na backend sustave, Romana upravlja ključnim aspektima identifikacije korisnika i razvojem koji omogućava prikaz usluga u aplikaciji. Tijekom studiranja fakulteta za radnog terapeuta zaposlila se kao student u Call centru te je naknadno završila i Ekonomski fakultet. Nakon toga je radila kao interni revizor, voditelj projekata u Veleprodajnom marketingu, Business analyst i sada kao PO. Razlog zbog kojeg je odabrala Hrvatski Telekom upravo je multinacionalnost kompanije koja pruža prilike za rast i razvoj što njezin put i pokazuje 🚀 #magentapeople


Programsko inženjerstvo
Telekomunikacije i informatika
Radiokomunikacije
Informacijski sustavi i informatologija
Informacijsko i programsko inženjerstvo
Informacijski sustavi