Student
Poslodavac
Prijavi se
|
Registriraj se
Giraffe
Giraffe
Koji ti paket najviše paše?
Niti jedan paket ti ne odgovara?
Ajmo se dogovoriti

Po oglasu
Godišnji paketi
Broj oglasa godišnje: 10
Giraffe
Niti jedan paket ti ne odgovara?
Ajmo se dogovoriti
Pay Per Ad
Plaćanje po oglasu
€250 /oglas
POŠALJI UPIT
Standard paket
Godišnji paket oglasa
€1.800 /godina
POŠALJI UPIT
Premium paket
Godišnji paket oglasa
€2.700 /godina
POŠALJI UPIT
IZRADA OGLASA
Maksimalno trajanje oglasa
14 dana
30 dana
30 dana
Predlošci poruka
Personalizirane poruke
Predložak oglasa
Produživanje oglasa
PROMOCIJA OGLASA
Broj Boostanih oglasa
0
0
3
Broj Promoviranih oglasa
0
0
3
RAČUN
Broj korisnika
1
2
5
Integracija (TalentLyft)
Support
email
email i poziv
Explore feed


PAY PER AD
STANDARD
PREMIUM
Odaberi broj oglasa godišnje
Pay Per Ad
Plaćanje po oglasu
€250 /oglas
POŠALJI UPIT

IZRADA OGLASA
Maksimalno trajanje oglasa
14 dana
Predlošci poruka
Personalizirane poruke
Predložak oglasa
Produživanje oglasa
PROMOCIJA OGLASA
Broj Boostanih oglasa
0
Broj Promoviranih oglasa
0
RAČUN
Broj korisnika
1
Integracija (TalentLyft)
Support
Explore feed